top of page

Kinderopvangorganisaties geven gegevens door aan Toeslagen

Toeslagen wil er samen met ouders voor zorgen dat het voorschot voor hun kinderopvangtoeslag klopt. Het is daarom belangrijk dat ouders wijzigingen in hun situatie meteen doorgeven via Mijn toeslagen. Dit kan binnenkort ook via de kinderopvangtoeslag-app.

Steeds meer kinderopvangorganisaties (hieronder vallen ook gastouderbureaus) delen gegevens met Toeslagen.


Met de opvanggegevens wil Toeslagen ouders helpen

Toeslagen vergelijkt de afgenomen opvang met de gegevens zoals die bij Toeslagen bekend zijn. Hier kunnen verschillen tussen zitten. Bijvoorbeeld: misschien is een ouder minder gaan werken, waardoor het kind minder uren naar de kinderopvang gaat. Zo’n wijziging moet de ouder zelf doorgegeven, maar het kan voorkomen dat dit nog niet gebeurd is.

Als Toeslagen een opvallend verschil ziet tussen de opvanggegevens van de opvangorganisatie en de aanvraag van de ouder, geven we dat aan de ouder door. Bijvoorbeeld met een brief. De ouder kan de gegevens dan zelf controleren en aanpassen als dit nodig is. Zo wil Toeslagen samen met de ouder en de kinderopvangorganisatie verrassingen voorkomen.Ouder blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen

Ouders weten zelf vaak het beste wat hun situatie is. Als er iets verandert in hun leven waardoor hun kind meer of minder naar kinderopvang gaat of de ouder gaat meer of minder verdienen, dan moet de ouder dit meteen aan doorgeven via Mijn toeslagen (of binnenkort via de kinderopvangtoeslag-app). Hiermee helpen wij ouders om de juiste toeslag te ontvangen, niet te veel maar ook niet te weinig. Dit verkleint de kans op een eventuele terugbetaling van teveel ontvangen toeslag of het mislopen van toeslag.


Kinderopvangorganisaties geven de volgende gegevens aan Toeslagen door:

Persoonsgegevens van het kind, de ouder die kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd en diens partner (indien van toepassing):

1. Voorletters en achternaam

2. Geboortedatum

3. Burgerservicenummer (BSN)


Gegevens over de kinderopvang:

1. Periode van de levering van kinderopvang

2. Soort opvang

3. Aantal afgenomen uren

4. Gemiddeld uurtarief afgenomen uren

5. LRK (registratienummer van de kinderopvangorganisatie)

6. Ingangsdatum contract

7. Einddatum contract

Als de kinderopvangorganisatie nog niet alle gegevens heeft, wordt de ouder benaderd door zijn kinderopvangorganisatie om de ontbrekende gegevens aan te leveren.Meer weten? Zie ook www.belastingdienst.nl/


Comments


Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page