Pedagogische coach en beleidsmedewerkster

Daar is ze dan onze pedagogische coach en beleidsmedewerkster: Saskia Cloo. In januari 2020 heeft ze haar certificaat mogen ontvangen. Velen van u kennen haar al want Saskia staat ook op de kippetjesgroep in de boerderij.

Vanuit de Wet IKK moet elke pedagogische medewerk(st)er coaching ontvangen. Medewerkers moeten zich blijven kunnen ontwikkelen. Gelukkig gebeurde dit altijd al bij De Boomhut dus verandert er op dat gebied niet veel bij ons.

Het is nu echter wel verder in ons beleid vastgelegd: zoals hoeveel uur een medewerker aan coaching moet ontvangen en hoeveel uur er besteed moet worden aan ons pedagogisch beleid. Jaarlijks bedenken wij een pedagogisch doel(en) naast onze jaarlijkse trainingen van EHBO en BHV.

Er is een rekenformule ontwikkeld om te kijken hoeveel uur er per locatie aan beleid en coaching gegeven dient te worden. Zie hieronder.

Locatie 16a: 50 + 10 uur x 6.1 fte = 111 uur 111 : 12 maand = 9 uur per maand

Locatie 20b: 50 + 10 uur x 4.5 fte = 95 uur 95 : 12 maand = 8 uur per maand

BSO 20b: 50 + 10 uur x 2.6 fte = 76 uur 76 : 12 maand = 6 uur per maand

In de folder Inzet Pedagogisch coach en beleidsmedewerker (pdf) kunt u meer informatie lezen. Uiteraard kunt u altijd het protocol opvragen.

Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

groenesteinlaan 16a 9722 BX Groningen . 050 526 45 57 . boomhut@home.nl